Samen Leren voor Natuurinclusieve Landbouw

Ben jij melkveehouder of akkerbouwer in de Stedendriehoek en wil je meer weten over of je verdiepen in de principes van Natuurinclusieve landbouw? Dan zijn deze 2 cursussen geschikt voor jou. Schrijf je hieronder in!

A. Basiscursus Natuurinclusief

Er komt veel op de landbouw af. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de mestwetgeving, de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water, herstel van biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast zet het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) steeds meer in op vergroening met het leveren van ecologische diensten. Het integreren van natuurinclusieve landbouw kan een oplossing zijn en kansen bieden om met deze uitdagingen om te gaan, passend bij de bedrijfsvoering en bij de omgeving. 

Tijdens de basiscursus leer je wat de kenmerken zijn van natuur inclusief werken, hoe je ‘natuur inclusief’ naar je bedrijfssysteem kunt kijken, welke maatregelen kunnen worden toegepast en hoe deze aansluiten bij de (toekomstige) ontwikkelingen en financieringen.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen en er is plek voor maximaal 20 ondernemers. Tijdens de cursusdagen combineren we theorie met een veldbezoek. De cursus is bedoeld voor boeren die nog geen ervaring hebben met natuur inclusieve landbouw en behoefte hebben aan basisinformatie. Aan het einde van de cursus heb je een goed beeld van natuurinclusieve landbouw en welke voordelen het voor jouw bedrijf biedt.

Deelname kost € 100,-.

B. Verdiepingscursus Natuurinclusief

Het integreren van natuur inclusieve landbouw in je bedrijfsvoering kan een oplossing bieden voor de uitdagingen waar je bedrijf voor staat. In de verdiepingscursus verdiepen we op diverse thema’s en zoomen we in op jouw bedrijfssituatie en leervraag op het gebied van natuur inclusieve landbouw.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen en er is plek voor maximaal 10 ondernemers. Tijdens de cursusdagen combineren we theorie met een veldbezoek. De cursus is bedoeld voor boeren die ervaring hebben met natuurinclusieve landbouw en hun natuur inclusieve bedrijfsplan verder willen verdiepen. We gaan in op je specifieke leervraag in groepsverband, en er is gelegenheid om 1 op 1 te sparren met Theo. Aan het einde van de cursus heb jij naast verdiepende kennis over natuur inclusieve landbouw een antwoord op je leervraag en een eigen natuur inclusief plan.

Deelname kost € 250,-.

"Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die natuurlijke processen integreert in de bedrijfsvoering. Het begint met een gezonde bodem, gaat om het sluiten van kringlopen en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat"

Organisatie en Begeleiding

De cursussen worden georganiseerd vanuit Regio Stedendriehoek (gemeenten Apeldoorn, Voorst, Brummen, Heerde, Epe, Deventer, Zutphen en Lochem) en mogelijk gemaakt door het Platform Natuurinclusieve Landbouw van de Provincie Gelderland. De programmabegeleiding en organisatie is in handen van Heidi Uenk in samenwerking met Happyland. De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Theo Nieuwenhuis.

Heb je nog vragen? Neem contact met ons op.

Email Heidi op info@heidiuenk.nl

Bel Heidi op 06-53345889

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Created with
Mailchimp Freddie Badge

© 2023 Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei